Beboer infomøde

En gang månedligt holder Kim (forstander) infomøde for beboere og dagbrugere i Caféen. Ved samme lejlighed fortæller Brugerrådet også deres sidste nyt.

Carsten (brugerrådet) fortalte bl.a. om nabobesøget fra asylcentret, som gik rigtig godt, om den græske fest JV´S Venner havde arrangeret, om en kommende Blomsterfest som brugerråddet er igang med at arrangere, om de studerendes OL, som var en succes og sidst blev der mindet om den kommende sejltur til Holland med skibet Lutgerdina.

IMG_20160415_110705[1]

Herefter fortalte Kim at Jobbanken er oppe og køre. Beboere og dagbrugere har efterspurgt nogle ansvarsområder, opgaver og faste jobs. Derfor er Jonstrupvangs jobbank blevet oprettet og den indeholder en masse jobs af forskellig karakter. Der skal bl.a. fyldes op i cola automaten, der skal omdeles post og pakker, der skal markuleres papirer, affaldssække skal køres ud til containerne, der skal handles i Rema1000, der skal fodres fisk, der skal fyldes op på hylderne på toiletterne osv., osv.

Kim fortalte også at navnene til Musik I Skoven nu er på plads: Kuffertbanden, Everybodys Talking, Engle for Evigt (de to tvillinger fra X-Factor) og Nina Forsberg!!! Wow- Sikke et program!

Der har længe været planer om en omfattende ombygning af Jonstrupvang og seneste status er at der er fuld gang i at få nye financeringsmuligheder på plads.